Политика обработки данных

Datu apstrādes politika Lūdzam iepazīties ar informāciju par to kā SIA «Lat Real Estate», реģ.Nr .: 40203254298, юридический адрес: Mālpils iela 2a — 63, Rīga, LV-1013 (turpmāk „Uzēmāiskodārsādājāsādā 1. Informācija mūsu klientiem — fiziskajām personām, kuras no mums saņem pakalpojumus darījumos ar nekustamo īpašumu. Uzņēmums apstrādā jūsu personas datus nolūkā noslēgt ar jums un izpildīt līgumu par starpniecības pakalpojumiem. Персоны, данные о апстрадах тисискайс паматс ир Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta pirmās daļas (b) un (f) punkts. Uzņēmuma leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Uzņēmums attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Uzņēmumam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu. Jūsu personas dati var tikt nodoti Uzņēmuma darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem. Lai lūgtu piekļuvi, labjumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, sazinities ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Jums ir arī tieības vērsties ar sūdzību Datu valsts Inspekcijā. Дзюсу персон дати тикс узглабати льдз старпниецибас лигума izpildei, ка ари ликума нотикто ноилгума периоду. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām. Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Uzņēmums ievēros likuma prasības. 2. Информация мусу клиентием — юридискаям персона, курас но мам саņем пакалпоймус дариджумос ар некустамо īpašumu. Lai saemtu no mums pakalpojumus, jūs iesniedzat informāciju par Savu pārstāvi, kā arī kontaktpersonām. Lūdzu, informējiet šīs personas par to personas datu apstrādes faktu un iespēju šeit atrast informāciju, kā šāda personas datu apstrāde tiek veikta. Персоны, данные апстрады тисискайс паматс ир Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta pirmās daļas (f) punkts. Uzņēmuma leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Uzņēmums attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis. Personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Uzņēmumam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu. Personas dati var tikt nodoti Uzņēmuma darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem. Lai lūgtu piekļuvi, labjumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, ar mums var sazināties, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Fiziskajām personām, kuru personas datus mēs apstrādājam, ir arī tieības vērsties ar sūdzību Datu valsts Inspekcijā. Персональные данные tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām. Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Uzņēmums ievēros likuma prasības. 3. Informācija interesentiem, kas sazinās ar mums nekustamā īpašuma apskatei. Uzēmums apstrādās jūsu personas datus šādiem nolūkiem: 1) Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai lūgumiem, piemēram, lai organizationtu nekustamā īpašuma apskati; 2) Līguma izpildei ar nekustamā īpašuma īpašnieku — lai pierādītu nekustamā īpašuma apskates faktu; 3) Ар дзюсу пекришану — лаи носутиту jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar jums pa tālruni, lai piedāvātu jumpum šāpsīkpa nek. Дзюсу персоны дани лигума изпилдеи тикс апстрадати уз мусу лешитимо интерешу памата, ун мусу лешитима интересе ир пьерадит некустама īpašuma īpašniekam, ка веикам савуņ саильдиципибасибас. Ja jūs nesniedzat šo informāciju, mēs nevaram pierādīt, ka apskate ir veikta. Attiecībā UZ informācijas sniegšanu Sakara ар jautājumu ваи lūgumu, KA arī пара līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem, jūsu персоны Dati TIKS apstrādāti UZ piekrišanas pamata, ип jūsu piekrišana ип персоны Datu iesniegšana л brīvprātīga. Ja jūs tos nesniegsiet, mēs ar jums nesazināsimies, tajā skaitā, nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem. Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Jūsu персонажи данные тикс uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei. Ja sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu. Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies ar jums nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem. Jūsu personas dati var tikt nodoti Uzņēmuma nekustamo īpašumu aģentiem, kā arī citām personām, kas sniedz pakalpojumus Uzņēmumam, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem. Uzņēmums ir datu pārzinis un atbild par jūsu personas datu apstrādi. Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, ваи ари джумс ир jautājumi par datu apstrādi, sazinases ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Ja uzskatāt, ka rīcība ar jūsu personas datiem nav atbilstoša tieību aktu prasībām, jums ir tieības vērsties ar sūdzību Datu valsts Inspekcijā. Uzņēmums apstrādā personas datus pārziņa statusā un apstrādā datus minimālā apjomā, kas nepieciešams sadarbības mērķa sasniegšanai. Nosūtot ziņu vai pieprasījumu Uzņēmumam, izmantojot mājas Lapā ievietoto saziņas veidlapu vai elektronisko e-pastu, Uzņēmums apkopo sniegto informāciju un jūs sniedzat piekauricīšītsa un jūs sniedzat piekaurišga unprītsa, un jūs sniedzat piekauricīšī. Uzņēmums apstrādā personas datus pārziņa statusā un apstrādā datus minimālā apjomā, kas nepieciešams sadarbības mērķa sasniegšanai. Nosūtot ziņu vai pieprasījumu Uzņēmumam, izmantojot mājas Lapā ievietoto saziņas veidlapu vai elektronisko e-pastu, Uzņēmums apkopo sniegto informāciju un jūs sniedzat piekauricīšītsa un jūs sniedzat piekaurišga unprītsa, un jūs sniedzat piekauricīšī. Uzņēmums apstrādā personas datus pārziņa statusā un apstrādā datus minimālā apjomā, kas nepieciešams sadarbības mērķa sasniegšanai. Nosūtot ziņu vai pieprasījumu Uzņēmumam, izmantojot mājas Lapā ievietoto saziņas veidlapu vai elektronisko e-pastu, Uzņēmums apkopo sniegto informāciju un jūs sniedzat piekauricīšītsa un jūs sniedzat piekaurišga unprītsa, un jūs sniedzat piekauricīšī.

Image